Zavolej: +420 724 118 838
Napiš: eshop@bezvrtani.store

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

eshopu bezvrtani.store, jehož provozovatelem je společnost:

KALIA paper, s.r.o.

se sídlem Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín

IČO: 08776741

DIČ: CZ08776741

 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 80789 vedenou Krajským soudem v Ostravě

Tyto zásady jsou účinné od 13. února 2020.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Korespondenční adresa:               Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín

E-mail:                                                 eshop@kalia.cz

Telefon:                                               +420 558 746 151, +420 607 014 460

 

I.

Úvodní informace

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) shrnují postupy a procesy při zpracování osobních údajů, jež KALIA uplatňuje při provozu webových stránek dostupných na internetové adrese bezvrtani.store a e-shopu provozovaného na těchto stránkách a při prodeji zboží a poskytování služeb zákazníkům.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

II.

Vymezení pojmů

Subjekt údajů: fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Zpracování: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Správce: subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost KALIA paper, s.r.o., se sídlem Smetanova 1199/20, 737 01 Český Těšín, IČO: 08776741, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 80789 vedenou Krajským soudem v Ostravě (dále také „my“ či „KALIA“);

Zpracovatel: subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: webové stránky dostupné na bezvrtani.store;

Účel zpracování osobních údajů: důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Při návštěvě našich webových stránek Vás o souborech cookies podrobně informujeme a dáváme Vám možnost upravit nastavení jejich ukládání dle Vašich preferencí.

III.

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a)  identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturací adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;

b)  elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

c)   jiné elektronické údaje: IP adresa; cookies, identifikátory v sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení užívaného zákazníkem atd.;

d)  další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu;

e)  další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

IV.

Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při objednávce našich služeb, registraci uživatelského účtu či komunikaci s námi. Typicky jde o:

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem;
 • další osobní údaje.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje:
 • cookies;
 • IP adresa;
 • webová stránka, z níž jste na naše webové stránky přišli;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • vyhledávací dotazy;
 • kód odpovědi http a https;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

V.

Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být námi zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na poskytnutí objednaného zboží. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi.

-        Správa zákaznických účtů

 • Účel: Zákazníci se mohou na našich webových stránkách registrovat a spravovat svá osobní nastavení. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, případně nám můžete poskytnout též jméno, příjmení, adresy a telefonní číslo. Zpracování těchto údajů pak umožňuje jednodušší objednání našeho zboží a poskytování zákaznických výhod.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel správy zákaznických účtů je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné. Bez souhlasu se zpracováním e-mailové adresy by ale nebylo možné se registrovat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu budeme považovat nepřihlášení se do zákaznického účtu po dobu 4 let.
 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
 • Účel: Vaše údaje používáme ke správě Vašich dotazů, vyřizování podnětů, stížností s naší zákaznickou podporou. Rovněž Vás můžeme kontaktovat s žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit.

Vaše údaje používáme i pro to, abychom Vám oznamovali stav objednávky a upozorňovali Vás na neuhrazení sjednané ceny.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.
 • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
 • Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či zboží projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a v aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies těchto Zásad.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Některé údaje pro tento účel ale zpracováváme automaticky, když procházíte naše webové stránky.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.
 • Zlepšování kvality našeho zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
 • Účel: Vždy se snažíme o zlepšování kvality našich služeb a zboží a Vašich lepších zážitků. K vývoji nových výrobků a služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité výrobky či služby a texty apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, času stráveném na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek, sbíráme je proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý, a abychom rozvíjeli služby, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky vylepšujeme.

Ve spolupráci s partnery zajišťujícími pro nás analytické služby shromažďujeme při každé návštěvě našich webových stránek určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak naše webové stránky používáte, a získat souhrnné statistiky. Mezi tyto údaje patří geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas Vašeho požadavku, délka Vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na našich webových stránkách či v e‑mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí našich webových stránek. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo Vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies těchto Zásad.

Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zlepšování kvality poskytovaných služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné pro Vás zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, provádět analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Některé údaje pro tento účel ale zpracováváme automaticky, když procházíte naše webové stránky.

 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies těchto Zásad.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
 • Účel: Údaje o tom, jak naše webové stránky používáte, či údaje o Vašich objednávkách můžeme využít k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Některé údaje pro tento účel ale zpracováváme automaticky, když procházíte naše webové stránky.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, případně 4 roky od jejich získání.
 • Účetní a daňové účely
 • Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
 • Doba uložení: Osobní údaje pro účetní a daňové účely zpracováváme po dobu stanovenou právními předpisy (např. účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let).

VI.

Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše výrobky a služby.

Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat obchodním partnerům, kteří umožňují fungování KALIA a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově více personalizovaný obsah, výrobky a služby. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Partneři, kteří pro nás zajišťují přepravu našeho zboží
 • Abychom Vám mohli dodávat naše výrobky, využíváme služeb dopravců.
 • Partneři, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí
 • Snažíme se, aby Váš zážitek z užívání našich webových stránek byl co nejpříjemnější. Proto spolupracujeme s partnery, kteří provádí analýzy návštěvnosti a Vašeho chování na našich webových stránkách. Díky těmto partnerům máme informace o tom, která část našich webových stránek není srozumitelná, kde případně hledáte požadované informace a zda je nacházíte, na které nabídky na našich webových stránkách jste klikli apod. Na základě těchto informací pak naše webové stránky vylepšujeme.
 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • Aby mohla KALIA řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:
 • poskytovatelé informačních a komunikačních služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
 • poskytovatelé analytických služeb,
 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),
 • provozovatelé sociálních sítí,
 • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • partneři spolupracující s námi ve věrnostních programech, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

 

 • Partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu
 • Pro zajištění, že se naše reklama bude zobrazovat relevantnímu publiku, sdílíme Vaše osobní údaje s provozovateli technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu.
 • Orgány veřejné správy
 • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.
 • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.
 • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

VII.

Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Předáváme-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že v tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).

VIII.

Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

IX.

Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
 • V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.
 • Právo na výmaz
 • V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
 • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
 • V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
 • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas
 • Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
 • Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 800, +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz.

X.

Jsou zpracovávány soubory cookie?

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e‑shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily Vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služby.

Soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

 • dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč;
 • trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

 • nezbytné, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek,
 • preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovaly informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,
 • analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. User Experience) a díky nimž rozumíme tomu, jak používáte naše webové stránky,
 • marketingové, které používáme ke správnému zacílení a pro personalizaci obsahu a reklamy,
 • konverzní, které slouží pro analýzu výkonu jednotlivých prodejních kanálů,
 • sledovací, které nám v kombinaci s konverzními pomáhají měřit výkon prodejních kanálů.

Používáme také cookies třetích stran, na jejichž základě probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

Prostřednictvím konverzních cookies na našich webových stránkách měříme počty objednávek, které byly odeslány poté, co zákazník přišel na naše webové stránky rozkliknutím reklamy na webových stránkách našich reklamních partnerů nebo na základě propojení prostřednictvím odkazu umístěného na webových stránkách těchto partnerů. Tímto provádíme analýzu výkonu našich jednotlivých prodejních kanálů, na jejímž základě dochází k finančnímu vyúčtování mezi námi a našimi reklamními partnery. Prostřednictvím konverzní cookies Vás není možné identifikovat, nejde proto o osobní údaje. Náš reklamní partner obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo u nás učinili objednávku.

XI.

Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez Vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Navštívit můžete také http://www.youronlinechoices.com/cz/ (česky), www.allaboutcookies.org (anglicky) nebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s nimiž spolupracujeme. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má Váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (česky).

Změnit nastavení ukládání cookies umožňujeme také přímo na našich Webových stránkách.

XII.

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

XIII.

Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.